Wat zijn de MiFID II en EMIR, en waarom zijn ze belangrijk? - LEI België
1. Vanaf 3 januari 2018 zijn LEI's verplicht voor alle bedrijven die wensen verder te handelen in effecten.

Wat zijn de MiFID II en EMIR, en waarom zijn ze belangrijk?

LEI België - MIFID

Wat zijn de MiFID II en EMIR, en waarom zijn ze belangrijk?


De MiFID is de Markets in Financial Instruments Directive (richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten) en geldt voor de EU sinds eind 2007. De MiFID formuleert:

  • Gedragseisen voor ondernemingen en investeringsmaatschappijen;
  • Autorisatievereisten voor gereguleerde markten;
  • Wettelijke verslaglegging om marktmisbruik te vermijden;
  • Transparantieverplichtingen voor handel in aandelen; en
  • Regels met betrekking tot de toetreding van financiële instrumenten in de handel.

In de tussentijd werd deze aangepast om bepaalde tekortkomingen aan te kaarten, vooral met betrekking tot het vermogensbeleid. De nieuwe en verbeterde versie, de MiFID II, is van kracht sinds 3 januari 2018. De vernieuwde versie richt zich op een betere veiligheid, transparantie en efficiëntie op de Europese markt, het herstellen van vertrouwen bij investeerders, en het verschuiven van een portie over-de-counter-transacties naar gereguleerde handelsplatforms.

De MiFID was niet de eerste richtlijn die resulteerde in het vereist maken van een LEI voor specifieke rechtspersonen. Voor deze update vereiste de European Markets Infrastructure Regulation (EMIR – zie hieronder voor meer informatie), naast andere reguleringen en richtlijnen in Europa, Azië, Canada en de VS, ook dat tegenpartijen van transacties op de financiële markt over een LEI-nummer beschikten.

Dit gezegd zijnde, resulteerde de MiFID wel in de ingrijpende veranderingen die van kracht werden op 3 januari 2018 met betrekking tot de partijen die een LEI nodig hadden om financiële transacties uit te voeren binnen de EU. Deze dekt nu de meeste aparte rechtspersonen, zoals trusts, bedrijven, pensioenfondsen, liefdadigheidsinstellingen, academiescholen, partnerschappen, en bepaalde gemeenschappen zonder rechtspersoonlijkheid.

De eerder vermelde EMIR is ook opmerkelijk op het gebied van financieel beleid dat resulteert in de noodzaak om een LEI te hebben. De EMIR was ontworpen om transparantie aan te moedigen in de Europese derivatenmarkten, kredietrisico’s te beperken, en operationeel risico te verlagen. Deze werd aangenomen in 2012, en vraagt van alle entiteiten met verslagleggingsplichten onder de EMIR om een LEI te bezitten.

Het toepassingsgebied van de EMIR is zodanig dat het extraterritoriaal effect kan hebben. Daarmee wordt bedoeld dat twee niet-EER rechtspersonen die op de financiële markt handelen in bepaalde omstandigheden toch beïnvloed kunnen worden door de EMIR. U moet nagaan of de extraterritoriale EMIR-bepalingen van toepassing zijn als de transactie plaatsvindt tussen filialen die zich binnen de EU bevinden, of als een van de tegenpartijen een garantie heeft van een financiële tegenpartij binnen de EU.

Dit komt erop neer dat, als u handelt op de financiële markt binnen de EU en u een rechtspersoon bent (in tegenstelling tot een natuurlijk persoon), u wellicht nood hebt aan een LEI.