Een LEI-code overdragen naar LEI België - LEI België
1. Vanaf 3 januari 2018 zijn LEI's verplicht voor alle bedrijven die wensen verder te handelen in effecten.

Een LEI-code overdragen naar LEI België

LEI België - LEI overdragen

Een LEI-code overdragen naar LEI België


Bedrijven vragen een LEI aan via een serviceprovider zoals LEI België. Ze moeten dit doen omdat bedrijven geen gegevens kunnen aanvragen of wijzigen in de LEI-database die wordt onderhouden door de Global Legal Entity Identifier Foundation – GLEIF. In plaats daarvan wordt aan elke LEI-code een serviceprovider (LOU – Local Operating Unit) toegewezen, die toestemming heeft om de wijzigingen namens het bedrijf te initiëren.

U zit nooit vast aan een bepaalde serviceprovider. U kunt zo goed als op dezelfde manier van serviceprovider wisselen, als dat u een telefoonnummer verhuist naar een nieuw telefoniebedrijf. Net zoals elke klant zijn nummer naar het netwerk van een andere operator kan overdragen, kan elk bedrijf zijn LEI administratie van een andere serviceprovider overdragen naar de administratie van LEI België.

Dit wijzigt de registrator van de code op geen enkele manier – de gegevens blijven in de GLEIF-database. Het enige verschil is dat LEI België vervolgens uit uw naam de gegevens kan wijzigen en bijwerken.

Een LEI-code overdragen is simpel: We hebben enkel een geschreven toestemming nodig (in de vorm van een volmacht) om de code te beheren. De volmacht kan herroepen worden.

  1. Na het indienen van uw aanvraag op onze website, sturen we u een volmacht ter ondertekening.
  2. Wij dienen een aanvraag in via ons partnerbedrijf om het beheer van uw LEI-code van uw vorige serviceprovider naar ons over te dragen.
  3. Uw vorige serviceprovider neemt contact met u op en vraagt u om de overdracht van de LEI-code te bevestigen.
  4. U antwoordt aan uw vorige serviceprovider bevestigend dat u de code onder ons beheer wenst te brengen. Vervolgens wordt de LEI-code automatisch overgedragen naar ons beheer via de partner-LOU van LEI België. Als u niet reageert op de vraag van uw vorige serviceprovider, wordt uw LEI-code binnen 5 werkdagen automatisch aan ons overgedragen.
  5. Nadat de code overgedragen is naar ons beheer, sturen we u een bevestiging. Als de tijd geschikt is, kunnen we op hetzelfde moment uw LEI automatisch vernieuwen.

Uw LEI-code overdragen omvat geen bijkomende kosten of papierwerk.

Wanneer u de LEI-code overdraagt, is het belangrijk te weten dat:

  1. Het wisselen van serviceprovider gratis is.
  2. Uw LEI-code nooit verandert! U hoeft uw bank of een andere financiële partner dus niet op de hoogte te brengen wanneer u uw code aan ons overdraagt.
  3. Het duurt tot 7 dagen om de LEI-code over te dragen. De snelheid hangt af van uw huidige serviceprovider. Voor een snellere administratie moet u zo snel mogelijk reageren op de vraag van de vorige serviceprovider om de overdracht van uw code te bevestigen.

LEI België en EQS Group bieden handige oplossingen voor het beheer van uw LEI. Onze database is gekoppeld aan het handelsregister, zodat we automatisch de geldigheid van uw gegevens kunnen verifiëren en indien nodig bijwerken. Gegevens opgeslagen in de GLEIF-database kunnen handig gewijzigd worden via onze website, en diensten gerelateerd aan de code kunnen betaald worden via bankoverschrijving.

Meer informatie over het vernieuwen van LEI-codes vindt u hier.