MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - LEI België
1. Vanaf 3 januari 2018 zijn LEI's verplicht voor alle bedrijven die wensen verder te handelen in effecten.

Nieuws en persberichten – MiFID

Wat zijn de MiFID II en EMIR, en waarom zijn ze belangrijk?

De MiFID is de Markets in Financial Instruments Directive (richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten) en geldt voor de EU sinds eind 2007. De MiFID formuleert: Gedragseisen voor ondernemingen en investeringsmaatschappijen; Autorisatievereisten voor gereguleerde markten; Wettelijke verslaglegging om marktmisbruik te vermijden; Transparantieverplichtingen voor handel in aandelen; en Regels met betrekking tot de toetreding van financiële instrumenten in […]