Hoe meldt u een moeder-dochterrelatie? - LEI België
1. Vanaf 3 januari 2018 zijn LEI's verplicht voor alle bedrijven die wensen verder te handelen in effecten.

Hoe meldt u een moeder-dochterrelatie?

LEI België - moeder-dochterrelatie

Hoe meldt u een moeder-dochterrelatie?


Sinds 1 mei 2017 zijn rechtspersonen verplicht om directe en ultieme moederbedrijfrelaties openbaar te maken wanneer ze een Legal Entity Identifier (een LEI) aanvragen of een bestaande LEI-code vernieuwen. Elke rechtspersoon die een LEI aanvraagt of vernieuwt, is verplicht om bepaalde informatie over hun moederbedrijven te verstrekken aan de Local Operating Unit (LOU) – of aan het agentschap dat de aanvraag indient bij een LOU in naam van de rechtspersoon – wanneer ze de aanvraag indienen.

Dit staat bekend als ‘Level 2’-rapportage, en is, zoals eerder vermeld, nu verplicht. De LEI ROC heeft deze wijzigingen geïntroduceerd om transparantie op de globale financiële markt te bevorderen.

De openbare gegevens die de moeder-dochterrelaties omschrijven, kunnen hier gedownload worden: https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-concatenated-file/download-the-concatenated-file

Wat is de definitie van “moederbedrijf” met als doel een LEI te verkrijgen?

Het algemeen aanvaarde boekhoudbegrip “consolideren van jaarrekeningen” van ultieme en directe moederbedrijven werd ingevoerd door de LEI ROC. Kortweg beschouwt de LEI ROC een “direct moederbedrijf met geconsolideerde jaarrekening” als rechtspersoon van het laagste level die de geconsolideerde financiële verslagen voorbereidt, inclusief de rechtspersoon die een LEI aanvraagt. Een ultiem moederbedrijf met geconsolideerde jaarrekening” is een rechtspersoon van het hoogste level dat de geconsolideerde financiële verslagen opmaakt, inclusief de rechtspersoon die een LEI aanvraagt.

Wereldwijd worden er een aantal verschillende normen gebruikt door verschillende jurisdicties om specifieke boekhoudkundige termen te definiëren. De definitie van de International Financial Reporting Standards (IFRS) voor consolidatie” is de definitie overgenomen door de LEI ROC, en is daarom de definitie die geldt wanneer een rechtspersoon bepaalt of hij het moederbedrijf moet melden met als doel een LEI te verkrijgen.

De IFRS omschrijft consolidatie als “financiële verslaggeving van een groep waarin de activa, passiva, vermogen, inkomen, uitgaven en kasstromen van het moederbedrijf en haar dochterbedrijven gepresenteerd worden als deze van een enkele economische entiteit”.

De IFRS omschrijft een moederbedrijf simpelweg als een entiteit met een of meer dochterbedrijven”. Dochterbedrijven worden omschreven als entiteiten (inclusief entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid) die gecontroleerd worden door een andere entiteit”.

Controle wordt beschouwd als de macht om het financiële en operationele beleid van een entiteit te beheren om voordeel te halen uit haar activiteiten”. Controle is vaak moeilijk te bepalen, maar men kan er gewoonlijk van uitgaan dat controle bestaat uit omstandigheden waarbij het moederbedrijf meer dan 50% van het stemrecht in de andere entiteit bezit. Als het moederbedrijf minder dan 50% van het stemrecht bezit, kan er nog steeds sprake zijn van controle als:

  • Er een overeenkomst is tussen investeerders die resulteert in de macht het moederbedrijf over meer dan 50% van het stemrecht;
  • Het moederbedrijf de wettelijke bevoegdheid of een akkoord heeft dat hen toelaat het financiële en operationele beleid van de entiteit te beheren;
  • Het moederbedrijf de macht heeft om het merendeel van de raad van bestuur of ander bestuursorgaan aan te wijzen of te verwijderen; of
  • Het moederbedrijf de macht heeft om het merendeel van de stemmen uit te brengen op vergaderingen van de raad van bestuur of ander bestuursorgaan.

De definitie van IFRS van controle verschilt aanzienlijk van de definitie van “toezichthoudende controle”, ingevoerd door de Verenigde Staten in hun Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). U moet goed nagaan welke boekhoudkundige definities uw jurisdictie ingevoerd heeft wanneer u bepaalt of u uw moederbedrijf moet melden in uw aanvraag voor een LEI.

Voor de duidelijkheid: In de EU zijn binnenlandse openbare bedrijven verplicht om de IFRS-norm te gebruiken, en buitenlandse bedrijven die in de EU genoteerd staan, zijn verplicht of toegestaan” om de IFRS-norm te gebruiken. Zwitserland laat het gebruik van de IFRS-norm toe, maar verplicht dit nog niet. Toch is de IFRS-norm vrijwillig grootschalig ingevoerd in Zwitserland.

U kunt deze website gebruiken om te bevestigen of uw land de IFRS-norm heeft ingevoerd: http://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/#profiles.

Welke informatie moet ik verstrekken over mijn moederbedrijf wanneer ik een LEI aanvraag (of vernieuw)?

De minimale metagegevens die uw LOU nodig heeft met betrekking tot het moederbedrijf (of bedrijven in omstandigheden waar er een direct en een ultiem moederbedrijf is), zijn de naam, het officiële adres, het adres van het hoofdkwartier, en identificatie uit het handelsregister. Als het moederbedrijf een LEI heeft, kan het dochterbedrijf deze informatie verstrekken aan de LOU of zijn agentschap wanneer de LEI wordt aangevraagd of vernieuwd.

Validatiedocumenten zoals jaarrekeningen, verplichte aangiften, of andere openbaar beschikbare bronnen die de relatie kunnen bevestigen, worden ook vereist door de LOU.

De LOU gebruikt openbare informatiebronnen om de moeder-dochterrelatie te verifiëren waar mogelijk. Als dit niet mogelijk blijkt, kunnen er niet-openbare bronnen gebruikt worden, en wordt het brontype openbaar gemaakt. Dit betekent niet dat het brondocument openbaar wordt gemaakt.

Wie moet wie melden tijdens een aanvraag van een LEI?

De bewijslast om het moederbedrijf te melden ligt bij het dochterbedrijf. Moederbedrijven mogen ook hun dochterbedrijven vermelden, maar ze zijn hier niet toe verplicht. Bovendien wordt de last geplaatst op de entiteiten die de LEI bezitten om te garanderen dat de verstrekte informatie aan de LOU correct en actueel is. Als de informatie gekoppeld aan uw LEI niet correct is, moet u meteen uw agent of LEI-uitgever contacteren om hen op de hoogte te stellen van de onnauwkeurigheid.

Zijn er omstandigheden die het aanvaardbaar maken voor een entiteit om het moederbedrijf niet te melden?

Er bestaat een beperkt aantal omstandigheden waarbij dochterbedrijven niet verplicht zijn om hun moederbedrijven te vermelden. Dit zijn de volgende:

  1. Er is geen moederbedrijf volgens de definitie aangenomen door de GLEIF;
  2. Er zijn wettelijke belemmeringen die de publicatie of het verstrekken van deze informatie voorkomen;
  3. Het kan het moederbedrijf of dochterbedrijf schaden om de informatie openbaar te maken.

De redenen waarom de entiteit haar moederbedrijf niet kan vermelden, worden openbaar gemaakt.