Machineleesbare LEI's vertrouwen in zakelijke transacties - LEI België
1. Vanaf 3 januari 2018 zijn LEI's verplicht voor alle bedrijven die wensen verder te handelen in effecten.

Machineleesbare LEI’s vertrouwen in zakelijke transacties

LEI België - Machineleesbare LEI

Machineleesbare LEI’s vertrouwen in zakelijke transacties


De Global LEI Foundation (GLEIF) heeft ons een blik gegund op wat er in het verschiet ligt. De alfanumerieke LEI-code van de organisatie werd opgenomen in zijn financiële rapport van 2018. Het is het eerste officiële zakelijk rapport met geverifieerde LEI-referentiegegevens gepubliceerd in de elektronische versie van het document.

Het rapport werd ook gepubliceerd met de opgenomen handtekeningen van de leidinggevende functionarissen van de GLEIF. Deze handtekeningen kunnen gebruikt worden om te verifiëren dat het document met de machineleesbare LEI en de ondertekenaars van hetzelfde bedrijf zijn. Dit biedt garanties aan de eindgebruikers van de informatie dat de gegevens betrouwbaar zijn, gepubliceerd is door het relevante bedrijf, en er niet mee geknoeid is.

Financiële verklaringen kunnen ook gepubliceerd worden met de handtekening van de auditor, wat de zekerheid en het vertrouwen verder verhoogt.

De informatie is opgenomen met behulp van XRBL-technologieën. XRBL is de internationale norm voor digitale bedrijfsrapportage. De technologie wordt momenteel gebruikt in meer dan 50 landen wereldwijd. XRBL beschrijft de technologie als vergelijkbaar aan “de wijziging van filmfotografie naar digitale fotografie, of van papieren landkaarten naar digitale kaarten”. In de context van XBRL Standard-documenten, kunnen ze alles wat papieren en PDF-documenten kunnen, maar bieden ze ook tal van nieuwe mogelijkheden. Ze zorgen ervoor dat gevoelige financiële gegevens snel gedeeld kunnen worden op een manier waarop eindgebruikers de verspreiding van de informatie in elke fase van het proces kunnen valideren.

De GLEIF streeft naar een revolutionair proces voor publicatie van, toegang tot en samenvoegen van betrouwbare digitale financiële informatie, terwijl de status van de LEI als mechanisme verder versterkt wordt met concrete voordelen voor de globale financiële markt. De revolutie komt met enorm voordeel voor:

  • De bedrijven die de ingebouwde LEI’s gebruiken. Het laat ze toe gegevens te publiceren en te delen die elektronisch ondertekend zijn door relevante leden.
  • Aandeelhouders kunnen een beter inzicht krijgen in de bedrijven op basis van betrouwbare gegevens die makkelijker toegankelijk zijn.
  • De autoriteiten en banken die betrouwbare gegevens van de bedrijven moeten verzamelen en analyseren.

Naast deze voordelen zijn er nog tal van andere voor de implementatie van machineleesbare LEI’s in bedrijfsdocumenten voor deelnemers van financiële markten:

  • Hoger vertrouwen in digitaal gepubliceerde en verdeelde documenten
  • Betere toegang tot informatie met betrekking tot eigendom van een bedrijf
  • Verdere afname van fraude

De GLEIF werkt samen met de Internationale Organisatie voor Standaardisatie digitaal ondertekenen met de unieke LEI van bedrijven beschikbaar te stellen aan de bedrijven die zich hiervoor registreerden.