Privacybeleid - LEI België
1. Vanaf 3 januari 2018 zijn LEI's verplicht voor alle bedrijven die wensen verder te handelen in effecten.

Privacybeleid

Geldig vanaf  1.01.2021

Introductie

Baltic LEI OU (“LEI België”) is een LEI-registratieagent in Noord- en Oost-Europa, en is actief in België onder het handelsmerk LEI België.

LEI België verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit document.

LEI België werkt als een LEI-registratieagent en werkt samen met door de Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) bevoegde Local Operating Units. LEI België verzamelt de gegevens van rechtspersonen. De verzameling van gegevens vindt plaats op de website wanneer de vertegenwoordiger van de rechtspersoon een aanvraag indient om zijn Legal Entity Identifier (LEI) te verkrijgen of te vernieuwen. Na ontvangst van de aanvraag kan LEI België indien nodig aanvullende informatie via e-mail of telefoon aanvragen. LEI België verzamelt enkel gegevens die noodzakelijk zijn om een LEI aan te vragen, te vernieuwen of bij te werken.

LEI België verwerkt gegevens zoals de bedrijfsnaam, het registratienummer, het officiële adres, het adres van het hoofdkwartier, informatie over moederbedrijven, en voor- en achternaam van de vertegenwoordiger, het e-mailadres, autorisatiedocumenten (Volmacht), het telefoonnummer en betalingsgegevens van een rechtspersoon. LEI België verwacht dat dergelijke gegevens enkel gerelateerd zijn aan de rechtspersoon en daardoor niet beschouwd kunnen worden als persoonlijke gegevens onder de bepalingen van de privacywetgeving. Als de gegevens met betrekking tot de personen (vertegenwoordiger van de rechtspersoon) echter onder de definitie van persoonlijke gegevens vallen, beschrijven we hier hoe deze gegevens verwerkt worden.

Welke persoonlijke informatie we verzamelen

LEI België verzamelt persoonlijke gegevens van personen die rechtspersonen vertegenwoordigen. De naam en zijn/haar contactgegevens (e-mailadres/telefoonnummer) worden opgeslagen in de database van LEI België. De gegevens worden verzameld wanneer de vertegenwoordiger van de rechtspersoon een aanvraag indient op de website van LEI België.

Doelen waarvoor persoonlijke gegevens worden verwerkt

LEI België verzamelt gegevens van personen die rechtspersonen vertegenwoordigen om LEI-codes voor rechtspersonen te registreren, te vernieuwen of bij te werken.

Juridische basis

De juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens bestaat uit het vervullen van het contract.

Direct marketing

LEI België stuurt geen e-mails met direct marketing als doel. E-mails worden gebruikt om herinneringen te verstrekken en communicatie met klanten te onderhouden.

Ontvangers

Persoonlijke gegevens met betrekking tot de personen die rechtspersonen vertegenwoordigen, worden niet openbaar weergegeven.

Rechten van de betrokkene

Recht op toegang. Personen kunnen toegang krijgen tot, of informatie opvragen met betrekking tot zijn/haar persoonlijke gegevens.

Recht op gegevensportabiliteit. Elke persoon heeft het recht om zijn/haar persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, en elektronisch leesbaar formaat, en om deze gegevens onafhankelijk over te maken aan derden.

Recht op uitwissing. Elke persoon heeft het recht om de verwijdering van persoonlijke gegevens aan te vragen als de persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor gerelateerde doeleinden.

Neem contact op met LEI België om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen.

Gegevensopslag en bewaartermijn

LEI België slaat gegevens en documenten op volgens de vereisten van de GLEIF. In het geval van een geschil worden de persoonlijke gegevens behouden tot er een akkoord is bereikt of tot de geldigheidsdatum van de claim verloopt. De persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in beveiligde servers in de Europese Unie.

Wijzigingen

LEI België kan dit Privacybeleid indien nodig op elk moment bijwerken om wijzigingen te weerspiegelen in het verwerken van gegevens, in de wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming, of anders.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden door websites die u bezoekt. Deze worden vaak gebruikt om websites te doen werken, of efficiënter te doen werken, evenals om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website.

Het merendeel van de webbrowsers staan over de meeste cookies enige controle toe via de instellingen van de browser. Om meer te weten te komen over cookies, inclusief hoe u ziet welke cookies geplaatst zijn, bezoekt u www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.