Algemene Voorwaarden - LEI België
1. Vanaf 3 januari 2018 zijn LEI's verplicht voor alle bedrijven die wensen verder te handelen in effecten.

Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf 18/03/2022

1. INTRODUCTIE

Baltic LEI AS (“LEI België”) is een LEI-registratieagent in Noord- en Oost-Europa, en is actief in België onder het handelsmerk LEI België.

LEI België werkt als een LEI-Registratieagent en werkt samen met door de Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) bevoegde Local Operating Units (“LOU’s”, “LEI-uitgevers”). LEI België is de officiële registratieagent van EQS Group AG en LEI-codes zullen worden geregistreerd op het EQS LEI-platform, behalve voor rechtsgebieden die niet onder EQS vallen. LEI België kan kiezen voor een samenwerking met een of meerdere LEI-uitgevende organisaties om ervoor te zorgen dat er voldaan wordt aan de nood voor LEI-services van zijn klanten, afhankelijk van de geldende voorwaarden op de markt. LEI België biedt rechtspersonen toegang tot het netwerk van LEI-uitgevende organisaties verantwoordelijk voor het uitgeven van LEI’s en gerelateerde diensten.

De Legal Entity Identifier (LEI) is een alfanumerieke code van 20 tekens op basis van de ISO-norm 17442, ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Het koppelt belangrijke referentiegegevens, die een duidelijke identificatie toelaten van rechtspersonen die deelnemen aan financiële transacties, aan een unieke alfanumerieke code. De LEI-gegevensbank is openbaar beschikbaar en treedt op als een unieke sleutel tot gestandaardiseerde informatie over rechtspersonen wereldwijd. De gegevens worden geregistreerd en regelmatig geverifieerd volgens protocollen en procedures opgesteld door de LEI Regulatory Oversight Committee.

Elke geregistreerde, dus elke rechtspersoon die een aanvraag indiende op de website, heeft een rechtstreekse relatie met LEI België en wordt voorzien van Lei, uitgegeven en onderhouden door de LOU, onder deze Algemene Voorwaarden.

Contract

Door te klikken op “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden” gaat de gebruiker akkoord om een juridisch bindend contract (“Contract”, “Algemene Voorwaarden”) aan te gaan met LEI België uit naam van een rechtspersoon (“Inschrijver”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de registratie, vernieuwing, overdracht, en het bijwerken van een LEI, zoals bepaald en bekendgemaakt door de GLEIF.

LEI België start de verwerking van de aanvraag zodra de Inschrijver een volledige betaling heeft uitgevoerd volgens het Abonnement geselecteerd door de Inschrijver. Om de LEI-aanvraag in te dienen, verstrekt de Inschrijver een autorisatie aan LEI België door een Volmacht te sturen zoals beschreven in sectie 5 van de Algemene Voorwaarden. Indien de Inschrijver de betaling heeft uitgevoerd maar geen Volmacht heeft verstrekt, stuurt LEI België de Inschrijver een herinnering. Als de Inschrijver LEI België niet binnen 30 dagen na de eerste herinnering van een Volmacht voorziet, behoudt LEI België het recht om de bestelling van de Inschrijver te annuleren.

De Inschrijver begrijpt en stemt ermee in dat LEI België alle LEI-gerelateerde verzoeken beheert volgens de vereisten, aanbevelingen, richtlijnen en handleidingen uitgegeven door de GLEIF. De Inschrijver heeft niet het recht om acties te verzoeken van LEI België die niet overeenkomen met de vereisten, aanbevelingen, richtlijnen en/of handleidingen van de GLEIF.

Uitzonderingen op het consumentenrecht zijn niet van toepassing op de LEI België-services. Daardoor is het wettelijk recht op terugtrekking van de bestelling en het ontvangen van een terugbetaling niet van toepassing.

Het gebruik van de LEI België-services worden door de Inschrijver ook onderworpen aan de aanvaarding van het Cookie- en Privacybeleid van LEI België, die dekken hoe LEI België persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt en opslaat.

2. VERPLICHTINGEN

LEI-toepassing

De Inschrijver moet nauwkeurige referentiegegeven (dit wil zeggen, de openbaar beschikbare informatie over rechtspersonen identificeerbaar met een LEI) in de aanvraag voor een LEI bij LEI België aanleveren. Deze referentiegegevens omvatten:

Bedrijfsgegevens omvatten bijvoorbeeld de officiële naam van een rechtspersoon en zijn officiële adres. In het Global LEI Systeem wordt deze informatie omschreven als Level 1’-gegevens.

Relatiegegevens laat de identificatie toe van directe en uiteindelijke moederbedrijven van een rechtspersoon, indien van toepassing. Deze informatie wordt omschreven als ‘Level 2’-gegevens.

LEI België verifieert de referentiegegevens met lokale openbare registers (bekijk de volledige lijst met Inschrijvingsinstanties) en geeft een LEI uit in overeenstemming met de  LEI-norm.

De Inschrijver is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de referentiegegevens. Door zijn referentiegegevens in te dienen, garandeert de Inschrijver de correctheid en bruikbaarheid ervan binnen de toepassing van het LEI-registratieproces.

LEI België neemt opnieuw contact op met de Inschrijver in het geval van een onvolledige aanvraag, of als bijkomende informatie nodig is om de geldigheid van de referentiegegevens van de rechtspersoon te bevestigen wanneer openbare bronnen niet volstaan. Toch valt de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de juiste gegevens steeds bij de Inschrijver.

De Inschrijver moet garanderen dat de LEI-aanvraag uniek is, en moet zich ervan bewust zijn dat elke rechtspersoon maar één LEI kan bezitten. Als het verificatieproces aantoont dat er een andere LEI is geregistreerd (of in afwachting is), wordt de aanvraag van de Inschrijver geweigerd en de betalingen van toepassing op de oorspronkelijke LEI-aanvraag terugbetaald.

De referentiegegevens van de Inschrijver worden gevalideerd met openbaar beschikbare bronnen. In de meeste gevallen wordt het verificatieproces van een opgenomen rechtspersoon uitgevoerd met openbare registers (bijv. het lokale handelsregister of gelijkwaardig). Als LEI België de rechtspersoon niet kan identificeren met openbare registers, kan LEI België aanvullende informatie opvragen aan de Inschrijver. Als de Inschrijver geen documenten verstrekt, kan LEI België weigeren om de LEI te registreren, en worden de betalingen gemaakt door de Inschrijver in dit geval niet terugbetaald. Als de Inschrijver documenten verstrekt, maar LEI België kan de LEI nog steeds niet registreren, worden de betaling uitgevoerd door de Inschrijver terugbetaald door LEI België.

LEI België behoudt zich het recht om de LEI-registratie te annuleren als de Inschrijver valse informatie verstrekt, actuele informatie niet bijwerkt of geen correcties aanbrengt zoals verzocht door LEI België.

Prijzen en facturatie

De prijs van de oorspronkelijke LEI-registratie of jaarlijkse LEI-vernieuwing (“Abonnement”) is beschikbaar op de website van LEI België en kan onmiddellijk na het indienen van de aanvraag betaald worden.

Betalingen worden aanvaard in de volgende valuta’s: GBP, SEK, NOK of EUR. Om iedere twijfel weg te nemen, wordt een volledige betaling beschouwd als het nettobedrag overgemaakt aan LEI België na enige belastingen, bankkosten, commissies en servicekosten. De GLEIF-kosten zijn inbegrepen in de Abonnementsprijs.

LEI België past BTW toe wanneer dit passend wordt geacht, volgens de BTW-voorschriften voor het verstrekken van diensten. LEI België vertrouwt op het BTW-nummer en de facturatiegegevens die de vertegenwoordiger van de Inschrijver verstrekt tijdens het registratieproces. LEI België behoudt zich het recht om gegevens met betrekking tot de BTW te corrigeren als er een duidelijke aanwijzing is dat dergelijke gegevens onjuist zijn.

De Inschrijver betaald de premie volgens de prijslijst, zelfs als de LEI-aanvraag niet correct voltooid is of ongeldige gegevens bevat. LEI België-services zijn ontworpen om gegevens zo snel mogelijk over te dragen aan de LOU, en daardoor bestaat er geen optie om zich van de dienstverlening terug te trekken of een terugbetaling te eisen voor ongebruikte diensten.

In elk geval waarbij LEI België geen betaling heeft ontvangen in overeenstemming met de prijslijst, behoudt LEI België zich het recht om de LEI-aanvraag niet door te zetten.

Alle documenten en ontvangstbewijzen worden door LEI België verzonden als een PDF-document naar het e-mailadres verstrekt in het aanvraagformulier.

3. VOLMACHT

Na het aanvragen van een registratie, vernieuwing of overdracht, verstuurt LEI België een e-mail aan de vertegenwoordiger van de Inschrijver met een volmacht (“Volmacht”). LEI België heeft geen verplichting om de e-mailadressen verstrekt door de vertegenwoordiger te verifiëren.

De vertegenwoordiger van de Inschrijver tekent de Volmacht met een elektronische handtekening of manueel (afdrukken en scannen), en stuurt deze via e-mail naar LEI België terug. Zodra de Inschrijver zijn Volmacht heeft ingediend, wordt LEI België geacht wettelijk bindende autorisatie te hebben om in naam van de Inschrijver te handelen met de doelstellingen bepaald in de autorisatie. LEI België is volledig bevoegd om de LEI te registreren, te vernieuwen, over te dragen en bij te werken uit naam van de Inschrijver.

De autorisatie verstrekt door de Volmacht is geldig zolang de Inschrijver een geldig Abonnement heeft op LEI België-services. De Inschrijver heeft het recht om de volmacht op elk moment te herroepen door schriftelijke kennisgeving aan LEI België.

Denk eraan dat het herroepen van de autorisatie aan LEI België als gevolg heeft dat LEI België de LEI van de Inschrijver niet meer kan vernieuwen voor de volgende periode en geen meldingen kan sturen met betrekking tot het vernieuwen, aanvechten of andere acties gerelateerd aan het beheer van de LEI onder het GLEIF-systeem. LEI België heeft als bevoegd persoon beperkte rechten om de Inschrijver te vertegenwoordigen; LEI België is bevoegd om de Inschrijver te vertegenwoordigen met betrekking tot de registratie, vernieuwing, overdracht en update van de LEI in overeenkomst met de normen en vereisten vooropgesteld door de GLEIF.

4. SERVICES

LEI-registratie

Om een LEI te bestellen of een bestaande LEI te vernieuwen, moet de Inschrijver de aanvraag op de website van LEI België voltooien. LEI België is niet verplicht om de gegevens verzameld uit registers of verstrekt door een vertegenwoordiger van de Inschrijver te verifiëren.

De aanvraag kan worden ingediend door een bevoegde vertegenwoordiger van een geregistreerde rechtspersoon. De vertegenwoordiger garandeert dat hij/zij volledig bevoegd is om de LEI-aanvraag in te dienen. LEI België heeft het recht aanvullende informatie te vragen om de vertegenwoordiger te identificeren of de bevoegdheid te verifiëren. LEI België behoudt zich het recht om een aanvraag te weigeren als de vertegenwoordiger van de Inschrijver de informatie verzocht door LEI België niet verstrekt.

De vertegenwoordiger van de Inschrijver maakt door het indienen van de aanvraag duidelijk dat hij/zij een bevoegde vertegenwoordiger van de geregistreerde entiteit is, ofwel als werknemer of officier van de Inschrijver, of handelend in naam van de entiteit. Vertegenwoordigers die een registratie uitvoeren voor een derde moet in het bezit zijn van een geldige volmacht.

LEI België kan, indien nodig, om verdere documentatie verzoeken om het bestaan te bewijzen van het recht om in naam van de entiteit te handelen. LEI België behoudt zich het recht om aanvullende informatie van de Inschrijver te verzoeken, bijv. documentatie te verkrijgen die bevestigt dat enige derde die de registratie uitvoert voor een entiteit, hiertoe volledig bevoegd is.

Nadat LEI België de Volmacht en de betaling ontvangen heeft, start LEI België met de verwerking van de aanvraag van de Inschrijver. Als er onregelmatigheden aanwezig zijn in de gegevens die verstrekt zijn door de Inschrijver, of als sommige informatie ontbreekt, kan LEI België de vertegenwoordiger van de Inschrijver per e-mail of telefoon contact opnemen.

LEI België rekent geen voorafbetalingen aan in de meeste landen bediend door LEI België; in omstandigheden waar voorafbetaling wel beschikbaar is, is LEI België echter niet verplicht om enige gegevens over te dragen naar de LOU als de Inschrijver geen betaling heeft uitgevoerd.

Na een succesvolle toewijzing van een LEI, stuurt LEI België een bevestiging per e-mail. De status van een LEI kan gecontroleerd worden op de webpagina van de globale GLEIF. Elke LEI wordt gepubliceerd binnen de Global LEI Index. Geïnteresseerde partijen kunnen toegang krijgen tot en zoeken in de volledige LEI-gegevensbank met de LEI-zoekfunctie op de website, ontwikkeld door de GLEIF.

LEI-vernieuwing

Een LEI wordt één keer uitgereikt aan de Inschrijver. De registratie van de LEI moet vervolgens jaarlijks bijgewerkt en vernieuwd worden om de aanhoudende geldigheid te garanderen. Het doel van deze vernieuwing is te garanderen dat de informatie over de Inschrijver, bijgehouden in de database, actueel is.

In de GLEIF-database is het mogelijk om de geldigheid van een LEI per keer tot 12 maanden te verlengen. Het is belangrijk op te merken dat, als een vernieuwingsaanvraag voor een LEI meer dan twee maanden voor de vervaldatum van de LEI verlengd wordt, de verlengde periode niet aan de vervaldatum van de code wordt toegevoegd, maar in de plaats daarvan geldig is 12 maanden vanaf de datum van de aanvraag.

LEI België contacteert de Inschrijver voordat de beheerperiode van 12 maanden verlopen is om de Inschrijver te herinneren aan de noodzaak om de LEI te vernieuwen. De verantwoordelijkheid om de LEI te vernieuwen, blijft echter bij de Inschrijver.

LEI België biedt verschillende abonnementen om de LEI van een Inschrijver te vernieuwen. De voorwaarden en beschrijving van de Abonnementen zijn beschikbaar op de website van LEI België.

Als de Inschrijver een meerjarig Abonnement bestelt, wordt de LEI oorspronkelijk voor één jaar uitgegeven, en vernieuwt LEI België de LEI de volgende jaren automatisch. Wanneer het meerjarig Abonnement komt te vervallen, brengt LEI België de vertegenwoordiger van de Inschrijver op de hoogte via het e-mailadres opgegeven in het aanvraagformulier.

Als de Inschrijver een meerjarige vernieuwing bestelt voor de LEI, en later ontdekt dat de Inschrijver niet langer een actieve LEI vereist, kan het meerjarige Abonnement opgezegd worden, maar heeft de Inschrijver geen recht op een terugbetaling.

Lees meer over het vernieuwingsproces in ons blog.

LEI-overdracht

De Inschrijver kan zijn LEI van de administratie van een andere serviceprovider overdragen naar de administratie van LEI België Dit verandert de status van de LEI niet, aangezien de gegevens nog steeds in de GLEIF-database blijven. Het resultaat van elke overdracht is dat de referentiegegevens door LEI België worden aangepast en bijgewerkt. Wanneer een LEI onder de administratie van LEI België overgedragen wordt, verandert de LEI-code niet.

Om een LEI over te dragen, heeft LEI België de bevoegdheid nodig (gegeven via een Volmacht) om de LEI en de betaling voor het Abonnement te beheren. In de toekomst worden de gegevens van de Inschrijver in de GLEIF-database bijgewerkt via de LEI België-service. De bevoegdheid kan op elk moment herroepen worden.

Het duurt tot 7 dagen om de LEI over te dragen. Voor een snellere administratie moet de overdracht van de LEI naar LEI België zo snel mogelijk bevestigd worden door de Inschrijver.

Lees meer over de overdrachtsprocedure in ons blog.

LEI-gegevens bijwerken

De Inschrijver brengt LEI België op de hoogte van elke wijziging aan een geregistreerde entiteit waarbij een wijziging aan de LEI-referentiegegevens nodig is, inclusief deze vanwege een bedrijfsmaatregel; bijv. fusie, ontbinding, overname of andere wijziging van organisatie (inclusief het officiële adres en het hoofdkantoor van de Inschrijver en de openbaarmaking van directe en ultieme moederbedrijven van de Inschrijver wanneer ze een LEI aanvragen). Dit moet zowel op voortdurende basis als bij het jaarlijks vernieuwen en het opnieuw valideren van de LEI-referentiegegevens gebeuren.

De database van LEI België is gekoppeld aan openbare registers, de GLEIF-database en de databases en systemen gebruikt door erkende LOU’s. Tijdens het vernieuwingsproces controleert LEI België automatisch op verschillen tussen het openbare register en de GLEIF-database, en LEI België brengt de Inschrijver op de hoogte van wijzigingen in de gegevens en werkt de gegevens bij in de GLEIF-database. Als LEI België de Inschrijver op de hoogte gesteld heeft over de noodzaak om enige gegevens bij te werken, en de Inschrijver verstrekt geen antwoord in een periode van twee weken, heeft LEI België het recht de LEI van de Inschrijver te vernieuwen zonder voorafgaande goedkeuring van de Inschrijver. Als de LEI van de Inschrijver beheerd wordt door LEI België, is elke wijziging aan de gegevens van de Inschrijver volledig gratis.

De Inschrijver is verplicht om LEI België op de hoogte te brengen van wijzigingen aan de referentiegegevens van de rechtspersoon. De inhoud van de LEI-gegevensregistratie wordt omschreven als de referentiegegevens van de Inschrijver. De Inschrijver is verantwoordelijk om LEI België op de hoogte te houden van wijzigingen van de referentiegegevens van de rechtspersoon. De Inschrijver kan een LEI en/of de referentiegegevens van de rechtspersoon aanvechten door gebruik te maken van de gecentraliseerde online service, wat deel uitmaakt van GLEIF’s programma voor gegevenskwaliteitsbeheer. Het aanvechten activeert een controle van de registratie door LEI België om de geldigheid van de bijgewerkte informatie die is ingediend te bepalen. De verificatie en het bijwerken van de LEI en/of de referentiegegevens van de rechtspersoon als gevolg van het aanvechten, worden gratis verwerkt door LEI België.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

LEI België zal alle redelijke inspanningen leveren om een LEI te verkrijgen voor de Inschrijver; LEI België verleent echter nadrukkelijk geen enkele garantie, zowel expliciet, impliciet als wettelijk bepaald, met betrekking tot de services van LEI België, inclusief, en zonder beperking, elke garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, beveiliging, nauwkeurigheid en niet-inbreuk. LEI België garandeert niet dat de LEI voldoet aan de vereisten van de Inschrijver; noch dat de verstrekte of verkregen informatie via LEI België of haar online platform volledig nauwkeurig, betrouwbaar of correct is.

De Inschrijver begrijpt en gaat akkoord dat LEI België niet aansprakelijk is aan de Inschrijver of enige derden voor enig verlies van winst, gebruik, goedwillendheid of gegevens of voor enige incidentele, indirecte, bijzondere of gevolgschade of schadevergoeding bij wijze van straf, ongeacht om welke reden, die resulteren uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van de LEI-services.

LEI België is niet aansprakelijk voor enig falen of vertraging door zaken die buiten de redelijke controle van LEI België liggen. LEI België’s maximale aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gelijk aan de Abonnementspremie voor één jaar betaald door de Inschrijver.

LEI België is niet aansprakelijk als de LEI-status van de Inschrijver wijzigt als gevolg van ondernomen actie door de faciliteit van de GLEIF voor het aanvechten van gegevens. De faciliteit van de GLEIF voor het aanvechten van gegevens biedt elke gebruiker van LEI-gegevens de mogelijkheid om twijfels te onderbouwen met betrekking tot de referentiële integriteit tussen LEI-registraties, of de nauwkeurigheid en volledigheid van de gerelateerde referentiegegevens. De Inschrijver erkent dat de LEI-status van de Inschrijver aangevochten kan worden door elke gebruiker van LEI-gegevens.

6. BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

De contractuele relatie tussen LEI België en de Inschrijver is geldig voor de periode zoals vooropgesteld in het Abonnement geselecteerd door de Inschrijver. In het geval dat de Inschrijver de autorisatie herroept die verstrekt werd aan LEI België om de LEI-services voor het vernieuwen en bijwerken uit te voeren, wordt het Contract tussen LEI België en de Inschrijver als beëindigd beschouwd.

LEI België kan dit Contract op elk moment beëindigen zonder kennisgeving aan de Inschrijver. De beëindiging van het Contract door LEI België heeft geen invloed op de status van de LEI(‘s) van de Inschrijver.

7. SLOTBEPALINGEN

De Inschrijver gaat ermee akkoord dat alle openbare referentiegegevens verzameld en ontvangen door LEI België als onderdeel van enige registratie en verificatieprocessen onmiddellijk gepubliceerd worden en doorzoekbaar zijn in de database van GLEIF, voor zover van toepassing.

U vindt steeds een document over de huidige Algemene Voorwaarden op de website van LEI België. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment bijgewerkt worden. Alle belangrijke wijzigingen worden aan de Inschrijver gecommuniceerd.

De Inschrijver is verplicht om de LEI België-services te goeder trouw te gebruiken, en LEI België handelt hiernaar. Beslechting van enig geschil tussen de Inschrijver en LEI België moet eerst geprobeerd worden via onderhandeling.

De relatie tussen de Inschrijver en LEI België wordt gereguleerd door het Estse recht.  In omstandigheden waarbij geen akkoord bereikt kan worden, worden beslechtingen gehoord door het Harju County Court.